Staff List

SR. NO NAME OF THE STAFF
1 MRS. VRUSHALI SHELAR
2 MRS. MITALI NAIK
3 MRS. NAMRATA SAWANT
4 MR. SHIVAJI RATHOD
5 MR. MANGESH PATIL
6 MR. SUHAS PHARAKATE
7 MR. PRAVIN PANDEY
8 MR. YASHWANT ALAM
9 MR. SANTOSH BHEEM
10 MR. SANTOSH PATIL
SR. No. NAME OF THE TEACHERS
1 DR. OMANAKUTTAN N. NAIR
2 MRS. SONALI SATHE
3 MRS. SAMATA MANE
4 MS. NEETU METHWANI
5 MRS. GRISHA GHASHANI
6 MS. SUNITA CHAUDHARY
7 MS. SUVARNA SURYAVANSHI
8 MRS. POONAM SONAR
9 MRS. MANALI SAPRE
10 MRS. VEENA ACHARYA
11 MRS.SEEMA KHUSHWAHA
12 MRS.UJWALA CHAUDHARY
13 MRS. KAVITA IYER
14 MRS.NITISHA GOME
15 MRS. HRUTA PARODKAR
16 MRS.REMYA NAIR
17 PRIYANKA SAWANT
18 MRS. NANDINI PALANDI
19 MRS. SARITA GIRASE
20 MR. KISHOR DHANDE
21 MR. VIKAS MAHAJAN
22 MR. PRASAD UMARJI
23 MR. KAMAL PANDEY
24 MR. SHRIKANT VANJARE
25 MR. SUNIL VIJAY
26 MR. VIJAY KOTHAWADE